Om Licera
 
Affärsidé
Vision
Strategi
Vad gör vi
Varför
 

 

Affärsidé Licera ska förse professionella användare eller producenter av mobila eller geografiskt spridda maskiner inom de konvergerande industrierna Internet, telecom och automotive resp. industriell automation med trådlösa systemkomponenter och tillsammans med partners kompletta IT-lösningar.

 

Vision Varumärket “licera” ska förknippas som en av pionjärerna inom den trådlösa telematiken och nå ett globalt erkännande som ett ledande, spännande och pålitligt företag med bra produkter.

 

Strategi

Genom en ständig utveckling och ömsesidigt utbyte av kunskap och erfarenhet mellan oss, våra kunder och partners ska Licera se till att alltid uppfylla de förväntningar och kvalitetskrav som ställs på oss och våra produkter.

Med branschkunniga medarbetare inriktade på branschanpassade produkter och lösningar ska vi bidra till att våra kunders konkurrenskraft kan nå högsta internationella nivå.

 

Vad gör vi

Vi ser till att våra kunders produkter (maskiner) blir mera intelligenta och kan förmedla behov, larm och driftinformation via GSM-nätet och Internet. Kort och gott, vi förser markanden med "Mobiltelefoner för maskiner" anpassade till fordonsindustrin och den tillverkande industrin.

Vi hjälper våra kunder att få ut mera av sin affärsverksamhet genom att leverera produkter, system och kunskap inom området maskin-till-maskin (M2M) kommunikation. Vi arbetar i nära relation med våra kunder för att förse dem med precis det system och de komponenter som behövs. Våra produkter bygger på öppna och etablerade standarder inom respektive område Internet, Telecom, Automotive och Industriell Automation, vilket skapar trygghet inför framtiden. Genom att våra produkter baseras på GSM-standarden kan våra kunder ha sin marknad över hela världen. Med övergången till nya generation GSM-nät (2,5G och 3G) öppnas helt nya möjligheter där vi självklart hjälper våra kunder att nyttja detta på bästa möjliga sätt.

 

Varför

Ökad internationell konkurrens och en globalare marknad innebär att företag och produkter måste anpassas för detta. Varuautomater, kopieringsapparater, bilar, bussar, lastbilar, produktionsutrustningar, mm blir allt mera avancerade och det ställs allt högre krav på funktion och tillgänglighet. För att kunna garantera detta måste maskinerna ges möjlighet att "berätta" för oss människor hur de mår, hur de har använts och om något går fel. I många fall finns det ingen människa i närheten att upptäcka problemet och när det väl upptäcks kan mycket tid ha förblutit vilket kan innebära väldigt stora kostnader. Genom att förse maskiner med möjlighet att larma, förmedla driftinformation till ägare eller serviceorganisation kan stora effektivitetsvinster göras med betydande kostnadsbesparingar som följd.

Licera ser till att detta blir möjligt genom att leverera produkter anspassade till olika marknader och nischer.

 

   

 

 

För vidare information och diskussion om vad trådlös telematik och telemetri över GSM-nätet kan göra för er verksamhet så är ni mycket välkomna att ringa eller besöka oss.

Licera AB
Mjärdevi Science Park
Teknikringen 1C
SE-583 30 Linköping
Sweden
Phone: +46 13 36 39 20
Fax: +46 13 36 39 21
E-Mail: info@licera.com