Partnerskap

 

 

Samarbete
Licera samarbetar med ett flertal företag för att komplettera produktutbudet och tjänster. I många fall har redan våra kunder en eller flera partners som de önskar ha med i sin satsning på M2M. I många projekt har kunderna själva kompetens inom området och väljer att med egen kompetens komplettera med resurser och kompetens.

OEM
Vår OEM-strategi bygger på att leverera produkter och teknik till företag som integrerar vår teknologi i sina produkter. Antingen är det i form av de standardprodukter vi erbjuder alternativt i forma av hårdvara och mjukvara integrerat i kundens ordinarie produkter.

Partnerskap
Som partners definierar vi även våra kunder. Genom ständig återmatning av kunskap och information kan vi alltid se till att leverera det kunden vill ha.

Vi är alltid intresserade av nya partnerskapsrelationer för att stärka parternas position på marknaden. En god partnerskapsrelation anser vi byggs under en längre tids samarbete där ingående parter har fått möjlighet att finns sin position i sammansättningen. Genom en gemensam syn på vad man tillsammans ska åstadkomma för kunder och för markanden bygger en stabil grund för tillväxt och kraft.

 

 

Om ni tror att våra genemsamma teknologier kan skapa ny produkter, möjligheter och öppna upp för nya marknader så är vi alltid intresserade för en diskussion.

 

Licera AB
Mjärdevi Science Park
Teknikringen 1C
SE-583 30 Linköping
Sweden
Phone: +46 13 36 39 20
Fax: +46 13 36 39 21
E-Mail: info@licera.com