ProdukterProdukter
Verktyg
Tillbehör
Kursverksamhet

 

Som en del av vår kärnverksamhet erbjuder vi ett flertal nyckelfärdiga M2M produkter anpassade för industriella tillämpningar och till olika typer av fordonstillämpningar. Beroende på typ av applikation förser vi våra produkter applikationsprogramvara anpassade för ändamålet. I de tillämpningar vi inte kan erbjuda system som uppfyller alla de önskemål kunden har och krav som tillämpningen har kan kunden själv, Licera eller någon tredjepartsleverantör hjälpa till med anpassningen. För att klara detta erbjuder vi även utvecklingsverktyg för detta tillsammans med en endagarskurs i trådlös telematik baserad på GSM-teknologin.

Våra standardprodukter finns i två utföranden;

MTU-5 serien (Machine Telematic Unit) riktar sig direkt för industriella tillämpningar genom anpassad mekanik och kontaktdon. MTU-5 finns i fyra olika varianter samtliga utrustade med GSM-kommunikation som ger maskinen möjlighet att skicka SMS, överföra data genom uppringd förbindelse. Samtliga produkter är även försedda med möjlighet att koppla till hansfree-utrustning eller extern högtalare och mikrofon.

Serien VTU-5 (Vehicle Telematic Unit) är i många avseenden väldigt lik MTU'n bortsett från kontaktdon och mekaniskt utförande. VTU-5 är designad för att klara tuffare miljökrav, vilket ställs inom fordonsbranschen. Produkten lämpar sig även för installation av maskinell utrustning som utsätts för vibrationer och smuts.

 

Produkter

MTU-5
MTU-5 är en intelliget GSM terminal som passar många typer av industriella tillämpningar för fjärrstyrning och fjärrövervakning. Beroende på vilken mjukvaruapplikation som den laddas med kan enheten fungera som en fristående informationslogger ansluten till givarsystem anslutna till multi-drop bussen RS-485 och sända ett enkelt SMS-larm om något ser konstigt ut eller sända hem lagrad information till centrala databaser. Övervakning av temperaturer, tryck, flöden blir på så sätt mycket enkelt. MTU-5 är även försedd med en RS-232 port för inkoppling av extern utrustning. Enkelmatad spänningsförsörjning på 9 - 36 Vdc gör att den fungerar både i 12 volts system och industriella 24 V applikationer. Tack vare GSM-anslutningen kan maskinerna vara placerade var som helst i världen där det finns GSM-täckning.

Datablad (Engelska, pdf)

 

MTU-5i
MTU-5i är lik MTU-5 utrustad med 6 digitala ingångar och 4 digitala utgångar. Ingångarna är uppdelad i två grupper med om 3 där varje grupp har gemensam jord och samtliga ingångar är optiskt isolerade. De digitala utgångarna är aktivt låga, kortslutningsskyddade och kan driva upp till 2A per ingång. Likt MTU-5 är den försedd med en 2.5 mm hands-free kontakt för röstkommunikation.

MTU-5i kan i många applikationer ersätta ett system med en industridator (PLC) där man även önskar ansluta en större mängd givare via RS-485. De digitala ingångarna kan användas för att trigga en larmsänding vis SMS och utgångarna till att styra viktiga funktioner fjärrmässiget. Genom att förse MTU-5i med någon av de industriellt protokollen Modbus eller COMLI kan MTU-5i fungera som terminal i större industriella applikationer.

Datablad (Engelska, pdf)

 

MTU-51C
MTU-51C har samma konfiguration som MTU-5i med den stora skillnaden att den är försedd med CAN-buss. I industriella applikationer där CANOpen eller DeviceNet används som överliggande protokoll ges möjligheten att fjärrmässigt komma åt samtliga utrustningar i nätet var maskinen än befinner sig. Bestycka enheten med extra mycket minne så kan stora mängder datatrafik spelas in för senare analys.

 

VTU-5i
Tyngre fordon och tuffare miljöer ställer helt andra krav på mekanik, täthet och kontaktdon. Serien VTU-5 erbjuder just detta genom stabilare mekanik och kontaktdon. Produkter ur denna serie finns bara tillgängliga i större serier och tillsammans specialutvecklad mjukvara.

 

MTU-5g
MTU-5g är lik MTU-5i men med en inbyggd 12-kanals GPS-mottagare och är anpassad för tillämpningar inom fleet management, tracking (följning), positionering, zonhantering mm.

Passande branscher är:
- Uthyrning av fordon
- Uthyrning av entreprenadmaskiner
- Transport-/ fraktbolag
- Kontroll på fordon inom kommuner och landsting
- ...

Datablad (Engelska, pdf)

 

VTU-5g
Tyngre fordon och tuffare miljöer ställer helt andra krav på mekanik, täthet och kontaktdon. Serien VTU-5 erbjuder just detta genom stabilare mekanik och kontaktdon. VTU-5g är utrustad med en inbyggd 12-kanals GPS-mottagare. Produkter ur denna serie finns bara tillgängliga i större serier och tillsammans specialutvecklad mjukvara.

Verktyg

Application Development Kit for MTU-5 and MTU-5i
If you're a third-party software developer, solution provider, service provider, or end user, you can now take full advantage of our mobile telematic platforms. Software is developed using ANSI-C in a full featured IDE (Integrated Development Environment). The resulting firmware is then easily downloaded with a serial cable connected between your PC and the MTU-5 or MTU-5i. Included are one MTU-5i with antennas and cables, software libraries, API-documentation and application examples.

Product datasheet (pdf)

 

Application Development Kit for MTU-5g
In applications where tracking and positioning using GPS are of interest, this application development kit will shorten the development cycle. Included are one MTU-5g with antennas and cables, software libraries and a rich set of examples and full API-documentation.

Product datasheet (pdf)

 

Tillbehör

GSM antenner
Valet av antenn i M2M tillämpningar är ofta kritiskt. Industriella installationer inomhus kräver ofta en antenn med bra förstärkande egenskaper och vara placerade med tanke på omgivningens avskärmande effekt.

GPS antenner
Produkterna MTU-5g och VTU-5g är utrustade med GPS-mottagare och måste därför förses med en extern GPS-antenn. För bästa presetanda rekomenderar vi oftast aktiva antenner (inbyggd förstärkare).
Kursverksamhet

Trådlös telematik
Det ökade behovet av att information om vilken potential trådlös telematik och M2M har inom olika branscher gör att vi erbjuder ett endagarsseminarium. Här ger vi en introduktion till området och behandlar många av de centrala frågorna som rör området som exempelvis standarder, vilken teknik som passar inom respektive område, hur stort steg ska man ta första gången, hur mycket måste man satsa osv. Seminariet är i första hand riktat till affärsutvecklare, beslutsfattare, projektledare och marknadsförare.


 

M2M Applikationsutveckling
För att underlätta för våra kunder att komma ingång med utvecklingen erbjuder vi en endagarskurs i applikationsutveckling på våra plattformar. Kursen ger en översiktsbild över teknologierna GSM och GPS samt praktiska tips och övningar.