Applikation

 

Bakgrund
Ett medelstort svenskt företag inom tillverkningsindustrin producerar detaljer till fordonsindustrin. De äger ett 20-tal produktionsanläggningar bestående av ett flertal olika NC-maskiner (svarvar, fräsar och plåtbearbetningsmaskiner).

Utmaning
Företaget låter anläggningarna gå i tvåskift, men på grund av ökade
produktionsvolymer och minskade marginaler vill man sänka sina
produktionskostnader. En parameter man då började titta på var stilleståndstiden i maskinerna mellan två körningar och såg att det utgjorde cirka 6 procent av den totala tiden, vilken är en direkt outnyttjad resurs. Varje operatör ansvarar för flera maskiner och anledningen till stilleståndstiden är att operatörerna inte vet när maskinerna är klara.

Man önskade sig att maskinen på något sätt kunde meddela operatören
när bearbetningscykeln var avslutad.

Lösning
Varje operatör försågs med en mobiltelefon och varje maskin med en MTU-5i. Styrsystemet i maskin, vilket var av typerna Fanuc eller Heidenhein, anslöts till MTU-5i-enheten som via GSM-nätet ansvarar för kommunikationen med operatören. Vid driftstopp meddelas operatören som på sin display kan se vilken maskin som behöver assistans.

En systemförbättring infördes senare där styrsystemet signalerar cirka 30 sekunder innan bearbetningscykeln är avslutad. På så sätt kunde stilleståndstiden ytterliggare reduceras.


Resultat
Minskad stilleståndstid gav en direkt kostnadsreduktion med ökad omsättning och vinst som resultat. Efter tre månaders drift hade investeringen betalt sig.