Välkommen

ApplikationerOVLS
Användning av OVLS-standarden i kommersiella geografiska informationssystem (GIS).

Larm i industriella processanläggningar
Stora besparingar då MTU-5i larmar då process-anläggningen stannar.

 

 

Ny version

Licera lanserar en ny generation verktyg för utveckling av M2M-applikationer riktat till företag som själva vill ha kontroll över utvecklingsflödet. Verktyget finns i två varianter; en för utveckling av industriella applikationer (telemetri) respektive en för utveckling av telematikapplikationer. Verktyget innehåller dokumentation, kompilator, applikations-exempel och mjukvarubibliotek.

Licera kallar sina utvecklingsverktyg för ADK, vilket är en förkortning av Application Development Kit. Den stora skillnaden mot ett SDK (Software Development Kit) är att vi även ger tips och vägledning kring viktiga faktorer när GSM och GPS ska användas i industriella och professionella tillämpningar.

ADK för MTU-5 ochMTU-5i
ADK för MTU-5g

 

 

 

Liceras M2M produkter
Öppen plattform för trådlös telematik och M2M.

Industriella applikationer
Fjärrstyrning, övervakning, larm, service och support, ...

Fordonsapplikationer
Positionering, följning, larm, fjärrstyring, ruttplanering, ...

Applikationsutvecklare
Utvecklingsverktyg, Support, FAQ, ...